READ: Bagong Pilipinas hymn lyrics, pledge

bagong pilipinas hymn

file photo

President Ferdinand “Bongbong” Marcos recently ordered government offices and public schools to include the singing of the “Bagong Pilipinas” (“New Philippines”)  hymn and the reciting of the pledge during their flag ceremonies. 

The order was intended to promote the principles of the Bagong Pilipinas governance and leadership among state employees.

READ MORE: 

Marcos orders ‘Bagong Pilipinas’ hymn, pledge during flag rites in gov’t, public schools

Are you familiar with the Bagong Pilipinas hymn and pledge? 

This is the lyrics of the hymn:

Bagong Pilipinas hymn lyrics

Panahon na ng pagbabago

Dahil sa ito ay kinakailangan

Tayo na magtulong-tulong

Na paularin ang mahal nating bayan

Panahon na ng pagbabago

Dahil sa ito ay kinakailangan

Tayo na magtulong-tulong

Na paularin ang mahal nating bayan

Panahon na ng pagbabago

At iayos ang mga dapat ayusin

Dapat lang maging tungkulin

Ng bawat mamamayan dito sa atin

Gawin ang pagbabago

Patungo sa pag-asenso

Magsikap ng mabuti

At nang guminhawa tayo

Ipagmalaki natin sa mundo at ipamalas

Ang Bagong Pilipino at Bagong Pilipinas

Panahon na ng pagbabago

Tangkilikin natin ang sariling atin

At tama lang na ugaliin

Kaysa sa iba sa atin ang unahin

Panahon na ng pagbabago

At manguna sa kahit anong larangan

Ang tagumpay ay karangalan

Ialay o ihandog natin sa bayan

Ilang ulit nang napatunayan ng Pilipino

Ang husay at lakas, kagandahan, at talento

Handang makipag paligsahan kahit anong oras

Ang bagong Pilipino, ang Bagong Pilipinas

Panahon na ng pagbabago

Buhay natin ay gawing maaliwalas

Marami ang magandang bukas

Ang ibubunga ng Bagong Pilipinas

PANAHON NA!

Bagong Pilipinas pledge

Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang Bagong Pilipinas.

Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal

Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan;

Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking Bayan;

Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan;

Magiging instrument ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan.

Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamamahalaan dahil ang kaunlaran at hindi lamang responsibilidad ng iilan.

Isusulong at pangagalagaan ko ang karangalan, Kalayaan at interes ng aking bayang minamahal; 

Bilang Pilipino na may pagmahahal, pakilam at malasakit; hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami; tatahakin ko ang landas tungo sa isang Bagong Pilipinas!

On June 4, Marcos issued Memorandum Circular No. 52, directing all national government agencies, GOCCs (government-owned and -controlled corporations), and educational institutions, including state universities and colleges (SUCs), to integrate the hymn and pledge into their weekly flag ceremonies. Local government units (LGUs) are also encouraged to do the same, in accordance with existing laws and regulations.

The circular, signed by Executive Secretary Lucas Bersamin, takes effect “immediately” and contains a copy of the said hymn and pledge.

Read more...